2019

Förförande medvind i makroekonomin

2019-05-13 Fastighetsnytt

Fastighetsnytt har intervjuat Lars Oxelheim, IFN. Han förklarar att morgondagens tillväxt kommer hämmas av dagens skuldsättning. "När man räknar på den ekonomiska tillväxten per capita är det dåliga utfallet delvis ett resultat av migrationen, givetvis, men när man tillika tittar på tillväxten som helhet och ser att den till stor del är ett resultat av makroekonomisk medvind, då blir bilden alarmerande."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se