2019

Professorn: Glöm att du kan tjäna på kronan

2019-05-17 Realtid.se

Professor Lars Oxelheim, IFN, intervjuas i Reatid.se. Han förklarar att det är extremt riskabelt att göra affärer på prognoser som avviker från den gällande marknadskursen av den svenska kronan: "Marknaden är effektiv i den bemärkelsen att all tillgänglig information redan finns inbakad i kursen. Timingen av en inbakad ändring är del av problemet där dessutom alla andra centralbanker kan ändra på bilden över den svenska kronans utveckling."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se