2019

Guest Post: Top 3 myths about more able learners: busted!

2019-05-20 Schools Improvement Net

Schools Improvement Net skriver om "högt kvalificerade ungdomar". Författaren citerar forskning av Gabriel Heller Sahlgren, LSE och IFN: "Regeringar i allmänhet tenderar att fokusera på att öka rättvisa och höja prestationer bland lågpresterande elever, och ofta ignoreras begåvade barns behov i västländer .”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se