2019

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd?

2019-05-22 Kvartal

Skillnaderna är för stora mellan EU-länderna för att de ska kunna ha en gemensam flyktingpolitik – Sverige beviljar exempelvis många fler asylansökningar än Portugal, förklarar Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, samt Tino Sanandaji, HHS, i Kvartal. Att utjämna dessa klyftor skulle hota att slita isär unionen och rasera de historiska framgångar Europa uppnått med EU-projektet, förklarar de.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se