2019

Policy backlash could crush Europe’s biggest telehealth market

2019-05-23 Healthcare Business International

Mårten Blix, IFN, har intervjuats av Healthcare Business International. Han förklarade att ”det skulle vara vettigt för digitala hälsoföretag att titta på mer tätbefolkade områden. Vi har problem med färre läkare i de glesbefolkade områdena i norr och alla fördelar [med digital vård] kommer minska ifall hänsyn ska tas till samtliga regioner."

Läs mer (betalvägg)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se