2019

Redan det trygga förflutna var en farlig och skrämmande framtid

2019-05-27 Dagens Nyheter

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att ungas oro inför framtiden i alla fall delvis är den samma. Bergh menar att det nog inte skadar "att påminna dagens unga om att även deras föräldrar var synnerligen bekymrade över världens utveckling när de gick i skolan. Dagens unga är inte den första generation som oroar sig för världens framtid."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se