2019

Skolan kanske inte måste vara så jämra lustfylld

2019-05-27 Dagens Nyheter

Erik Helmersson, DN:s ledarredaktion, skriver om boken Glädjeparadoxen, av Gabriel Heller Sahlgren: "Tänk om skolan varken kan leverera kunskap eller social utjämning ifall eleverna är rädda och osäkra och pedagogiken styrs av metoder som saknar annan evidens än önsketänkande? Tänk om inlärning trivs bättre i ordning än i kaos? Tänk om skolan inte alls i första hand måste vara så rolig som möjligt? Ja, då måste vi ju tänka om."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se