2019

Låt kunskap gå före glädje

2019-05-28 SNB/Västerviks-Tidningen med flera

SNB skriver i en ledare, med anledning av lanseringen av boken Glädjeparadoxen av bl a Gabriel Heller Sahlgren, att "strävan efter att glädja elever har dessvärre gått betydligt längre än lek på rasterna. Det finns tydliga tecken på att glädjen har getts ett egenvärde även på lektionerna, vilket hämmar elevernas inlärning".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se