2019

Svårt för invandrare att få jobb i Sverige

2019-05-29 SR/Dagens Eko

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Dagens Eko med anledning av att han är huvudförfattare till en ny forskningsrapport om integration på arbetsmarknaden. Han förklarar att omfattningen av integrationsproblemen för invandrare på arbetsmarknaden är betydligt större i Sverige än i de andra nordiska länderna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se