2019

Study: Sweden Has Most Difficulty Getting Migrants into Work out of Whole Nordic Area

2019-05-30 Breitbart

Amerikanska Breitbart skriver om en rapport av Lars Calmfors, IFN, m.fl. att "jämfört med Finland, Norge och Danmark har Sverige haft det svårast att få nyanlända in i arbetskraften". Calmfors hävdar att ”det är ett hinder i Sverige att vi har hög minimilön”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se