2019

Lyssna på Calmfors!

2019-06-01 Norrbottens-Kuriren

Norrbottens-Kuriren skriver i en ledare att utbildningsinsatser för nykomlingar med bristande språkkunskaper och en låg utbildning är kostsamma och svåra att lyckas med. Tidningen hänvisar till att Calmfors m fl föreslår "sänkta ersättningsnivåer för dem som inte jobbar, lägre minimilöner för vissa mindre kvalificerade yrken samt generösare skatterabatter på låga inkomster".

Läs mer (betalvägg)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se