2019

AF raseras i strid med utredningen

2019-06-04 Arbetet

Johan Berg, Arbetsförmedlingen, skriver i ett debattinlägg att "Centern är det parti som framförallt drivit fram raseringen av AF". Men, menar Berg, till och med Centerns egen tankesmedja Fores är av samma uppfattning som arbetsmarknadsutredningen. Och Lars Calmfors, IFN,  "menar att den fullskaliga privatiseringen riskerar att gå snett".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se