2019

Joakim Broman: Arbetslinjen är fortfarande nyckeln till integration

2019-06-04 Hallandsposten med flera

I en ledare skriver Hallandsposten m fl om en rapport av bl a Lars Calmfors, IFN. "Frågan är också om bidrags- och skattesystemet är tillräckligt väl utformat" skriver tidningarna och förklarar att "så länge sådana grundläggande systemfel finns kvar riskerar andra åtgärder att fungera betydligt sämre, även om de sker i kombination".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se