2019

Sverige klarar sig väl när det gäller flyktingar i arbetslivet

2019-06-04 Länstidningen Södertälje

I ett debattinlägg i Länstidningen Södertälje skrivs om en rapport med Lars Calmfors, IFN, som huvudförfattare: "Men Calmfors-gruppen har gått i samma fälla som många andra. Att Sverige har större ”gap” i sysselsättning mellan inrikesfödda och utlandsfödda än många andra länder beror mest på att sysselsättningen för inrikesfödda är särskilt hög hos oss men även på att andelen flyktinginvandrare är hög."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se