2019

New York City’s Rent Control Laws Are Erasing Property Rights and Worsening Housing Supply

2019-06-06 The Daily Signal med flera

Amy Swearer, The Heritage Foundation, hävdar i The Daily Signal att New Yorks nyligen ändrade hyresstabiliseringslagar "gör stadens problem betydligt med dyra bostäder värre, vilket bevisar ekonomen Assar Lindbecks [IFN] poäng att ”förutom bombning så verkar hyresreglering i många fall vara den mest effektiva metoden för att förstöra en stad.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se