2019

Want to Improve New Moms’ Health? Bring Dads Home, Study Says

2019-06-06 Metro Parent

Metro Parent skriver om en studie av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN, som omskrivs i New York Times, Studien visar att betald pappaledighet förbättrar mammas hälsa efter förlossningen: "En ny svensk undersökning fann att en nyckelfaktor för nyblivna mödrars hälsa är att deras partner finns i närheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se