2019

Researchers find Swedish dads have the greatest impact on mums’ health

2019-06-07 Babyology.com.au

Babyology skriver om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN, som "använt svenska förhållanden för att undersöka hur pappor kan påverka mödrarnas hälsa – och resultaten var ganska svindlande. [...] Det visade sig att när pappor tar ut pappaledighet under det första året av ett barns liv så innebar detta en stor skillnad för mammas hälsa".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se