2019

Skatterna nästa stora stridsfråga

2019-06-07 Fokus

Erik Fichtelius skriver i en krönika i Fokus hur bl a ekonomer i akademin bildar förtrupp till politiken vad gäller beskattning. Han citerar bl a Mikael Stenkula i Ekonomisk Debatt: "Inkomstskatternas utveckling är en lektion i hur ideologi och pragmatism, politik och ekonomi, debatt och utredningar, tillsammans har bidragit till att över tid sy ihop det lapptäcke av regler och principer som dagens inkomstskattesystem bygger på".

Läs mer (betalvägg)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se