2019

Dubbelledighet gav friskare mammor

2019-06-09 Sveriges radio/Ekot

I ett nyhetsinslag berättar TT/Ekot om en ny studie av bl a Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Ekot skriver att "när möjligheten för föräldrarna att vara hemma samtidigt under barnets första år utökades, förbättrades mammornas psykiska och fysiska hälsa".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se