2019

Föräldrareform gav friskare mammor

2019-06-09 TT/Eskilstuna-Kuriren

I en notis skriver TT om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN: "När möjligheten för föräldrarna att vara hemma samtidigt under barnets första år utökades förbättrades mammornas psykiska och fysiska hälsa."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se