2019

Lönebildning: Sju skäl att skrota märket

2019-06-10 Fastighetsfolket

Sju rapporter ligger till grund för 6F:s alternativ för lönebildning, skriver Fastighetsfolket. En av rapporterna är författad av Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att "ett sätt att locka personal till bristyrken är att höja lönerna. Men märket försvårar att ändra relativlönerna [...]."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se