2019

Mer ledighet hos pappor gav friskare småbarnsmammor

2019-06-11 MåBra med flera

Tidningen MåBra m fl skriver om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN. "Dubbeldagarna lanserades 2012 med främsta mål att öka jämställdheten i barnomvårdnaden hos svenska föräldrar – genom att skapa fler gemensamma vanor och delat ansvar."

Läs mer i

Må Bra

femina.se

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se