2019

Så vänds negativa trenden i den svenska skolan

2019-06-11 Göteborgs-Posten

Caroline af Ugglas m fl, Svenskt Näringsliv, skriver i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten om en rapport av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN: "Det finns också en omfattande forskning, [...], om vad som ger effekt på elevers kunskaper mätt som resultat i internationella prov. Det visar sig exempelvis att centrala avgångsprov, konkurrens och lärarledd undervisning har betydande positiv effekt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se