2019

New Moms Experience Better Health When Their Partners Take Time Off Work

2019-06-13 Newsr

Newsr skriver i en notis om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN: "Svensk forskning visar att kvinnors fysiska hälsa gynnaa av att deras partner stannar hemma tillsammans med dem efter barnafödsel."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se