2019

We Have A Valid Argument In Favour Of Grammar Schools – Juvenile Crime

2019-06-14 The Continental Telegraph

Chefredaktören på The Continental Telegraph skriver att umgås med kriminella ledare påverkar en persons involvering i brott. Författaren hänvisar till studien "The influence of leaders on criminal decisions" av Yves Zenou, Monash University i Melbourne, Australien, och affilierad till IFN, m.fl.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se