2019

New Stanford study stresses benefits of paternity leave

2019-06-15 Palo Alto Online

Teknikföretag leder vägen när det kommer till att ge pappor föräldraledighet för att förbättra mammans och barnets hälsa, skriver Palo Alto Online, med hänvisning till en studie av Maya Rossin-Slater, Stanford University och Petra Persson, Stanford och IFN. Deras studie visar att när pappor har föräldraledigt under barnets första år gynnas inte bara mamman utan också det nyfödda barnet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se