2019

Study: Women’s Health Improves When They Have Help While Recovering From Child Birth

2019-06-21 True Viral News

True Viral News skriver att "medan Amerika fortsätter med sin bestraffning av kvinnor, så utformar Sverige sin politik så att större jämställdhet ska uppnås mellan kvinnor och män". TVN bygger studien på forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se