2019

Ledare: Att ta ett arbete måste löna sig jämfört med bidrag

2019-06-24 Vestmanlands Läns Tidning med flera

I en ledare skriver bl a VLT om en rapport författad för Nordiska ministerrådet av bl a Lars Calmfors, IFN. "Rapporten går igenom integrationsåtgärder i de nordiska länderna [...], och drar bl a slutsatsen att även om språkkunskaper är det enskilt viktigaste för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, så kommer ingen enskild politisk åtgärd att lösa hela problemet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se