2019

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

2019-06-25 Svenskt Näringsliv

Varför är det viktigt att studera kollektivavtalen, frågar Svenskt Näringsliv Lars Calmfors, IFN, i en längre intervju som publiceras på SN:s hemsida. Calmfors förklarar att "det finns ett stort värde i kollektivavtalsmodellen och att låta parterna reglera lönerna och andra arbetsvillkor, i stället för att reglera genom lagstiftning".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se