2019

Hotade handlare

2019-06-26 Smålandsposten

I en ledare skriver Smålandsposten om brottsutsatta handlare. Tidningen hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: Han "menade för en tid sedan att ett samhälle utan normer skulle vara ett otäckt samhälle. Normlösheten breder uppenbarligen ut sig alltmer i Sverige, tillsammans med sin kompanjon kriminaliteten. Vi har ännu inte sett slutet på denna utveckling [...]".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se