2019

Har ”märket” spelat ut sin roll?

2019-06-28 Transportarbetaren

Transportarbetaren skriver om lönenormering: "I mer 20 år har industrin dikterat lönerna för hela arbetsmarknaden. Det har lett till beskedliga löneökningar för arbetarna." Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "ser flera möjligheter. En är att industrins parter fortsätter normera, men tar större hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i andra sektorer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se