2019

Den moderna Dackefejden – rik stat, fattiga kommuner

2019-07-04 Vi

Cecilia Garme skriver i Vi att "Dackefejden mellan kommunerna och staten trappas upp". Hon hänvisar till "ekonomer, som Lars Calmfors, har sagt att lönerna i välfärden behöver bli högre så att folk både vill ta jobben och behålla dem".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se