2019

Price Controls Make Life Miserable for New Yorkers

2019-07-05 Alex Jones' Inforwars

Nyhetsbrevet Infowars förklarar att New Yorkbor i generationer har klagat på boendekostnader. "Detta händer i en stad och stat där hyresreglering har varit i kraft i generationer". Nyhetsbrevet hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: ”'I många fall, 'skrev Assar Lindbeck, 'så verkar hyreskontroll vara den mest effektiva metoden för att förstöra en stad – förutom att bomba den.'”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se