2019

Friskola: Professor Henrik Jordahl om segregation och likvärdighet

2019-07-06 Friskolornas riksförbund/YouTube

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, intervjuas i Almedalen av Friskolornas riksförbund/publicering på YouTube om segregation och likvärdighet i skolan. Han förklarar bl a att vad gäller betyg så har forskarna sett att på senare tid har mellan-skolor-segregationen ökat. Dvs att elever med exempelvis höga betyg samlas på vissa skolor.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se