2019

Arbetslinjen är fortfarande nyckeln till integration

2019-07-11 Norra Västerbotten

I en ledare skriver Norra Västerbotten att finns gott om exempel på att det inte lönar sig att ta ett jobb, ofta beroende på försörjningsstödets utformning. Skribenten hänvisar till Nordiska ministerrådets rapport ”Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets”, redigerad av Lars Calmfors (IFN) och Nora Sánchez Gassen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se