2019

The Nordic Model May Be the Best Cushion Against Capitalism. Can It Survive Immigration?

2019-07-11 New York Times

Mårten Blix och Johan Wennström, IFN, har intervjuats av NYT. "Människors vilja att fortsätta betala de mycket höga skatter som behövs för att finansiera socialförsäkringsprogrammen är inte något som kan tas för givet", förklarar MårtenBlix. "Vi börjar nu se allvarliga sprickor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se