2019

Nils-Eric Sandberg: Nazism och fascism – två vänsterrörelser

2019-07-21 Kristianstadsbladet med flera

I en krönika på ledarsidan i bl a Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om Studio Ett som benämnt nazism och fascism som ”högerextremism”, vilket Sandberg vänder sig emot: "Nazismen var en socialistisk ideologi. Jag har diskuterat detta med Assar Lindbeck (IFN), som helt höll med. Hitler var också den som förde en mest konsekvent keynesiansk politik, enligt IMF."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se