2019

”Låt Danmark visa vägen! Utgå från flexicuritymodellen.”

2019-07-24 Sydsvenskan med flera

Karin Svanborg-Sjövall, Timbro skriver i Sydsvenskan med flera om rapporten "Flexicurity på svenska" författad av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, för Timbro. Bergh beskriver hur en sådan reform skulle kunna utformas. Målsättningen bör vara en arbetslöshetsförsäkring som ger  tidsbegränsad ekonomisk trygghet, avdramatiserar kortvarig arbetslöshet och möjliggör ett effektivt jobbsökande.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se