2019

Warren's Private Equity Plan Has One Fatal Flaw

2019-08-05 Bloomberg med flera

Riskkapitalbolag har visat sig förbättra den operativa effektiviteten hos de företag de äger, skriver Bloomberg.com, med hänvisning till en uppsats av Alexander Ljungqvist [HHS och affilierad till IFN] m.fl. som visar att detta händer i Europa och i Mellanöstern.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se