2019

Bara höjd produktivitet kan rädda välfärden

2019-08-07 Dagens Industri

I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver Bengt Berndtsson (S) att kostnaderna för välfärdssektorn ökar men att intäkterna inte hänger med. "Det är bra att regeringen tillsätter en välfärdskommission. Behovet av en genomlysning är minst lika stort som när Assar Lindbeck [IFN] 1992 fick i uppdrag av regeringen Bildt att föreslå reformer av det politiska och ekonomiska systemet till följd av den kris som då rådde."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se