2019

Calmfors nya skatteoffensiv sågas av expert

2019-08-14 fPlus

Lars Calmfors resonemang i DN möter skarp kritik från bland annat Johan Fall, avdelningschef för skatter på Svenskt Näringsliv, skriver fPlus. "Bättre förutsättningar för ett växande välstånd är vägen framåt och det är viktigare att se till hur välstånd skapas snarare än hur det fördelas, säger Johan Fall."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se