2019

Historielektion för sossar

2019-08-10 Ystads Allehanda med flera

Det var inte (S) som byggde Sverige, skriver Ystads Allehanda m fl i en ledare med anledning av en socialdemokratisk kampanjfilm: "Som bland annat forskarna Andreas Bergh [IFN] och Lotta Moberg har framfört: 'Den relativt stora blocköverskridande enigheten om centrala ekonomiska och välfärdspolitiska frågor under 1900-talet kan möjligen verka förvånande för den som har lyssnat på den politiska debatten, men den är i själva verket väldokumenterad i forskningen.'”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se