2019

How Sweden became more entrepreneurial than the US

2019-08-12 Vox

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, skriver på tyska CEPR:s policy portal, Vox, om resultat av deras forskning som visar en 30-årig minskning av andelen unga företag och deras andel av arbetstillfällen i USA. Så är inte fallet i Sverige. Unga företag har varit mer framträdande i det svenska näringslivet än i USA under de senaste decennierna, och politik för att uppmuntra entreprenörskap är nyckeln till detta.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se