2019

Arbetsförmedlingens reform äventyras redan i startgropen

2019-08-15 Göteborgs-Posten

Privata aktörer ska ta över väsentliga delar av Arbetsförmedlingens uppdrag, men de får inte tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig, skriver Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv, i Göteborgs-Posten. "Framstående forskare som nationalekonomen Lars Calmfors [IFN] förordar att åtgärden 'Stöd & Matchning' utvecklas."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se