2019

Det nya århundradets skattereform

2019-08-16 Östra Småland

I en ledare skriver Östra Småland att det behövs en skattereform där kapital beskattas hårdare och som hjälper till att minska inkomstskillnaderna: "Man kan tro att det är någon på den politiska vänsterkanten som formulerat denna kloka tanke [...] Men så är det inte. Det är istället professorn i nationalekonomi, Lars Calmfors [IFN], en av landets mest profilerat borgerliga ekonomer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se