2019

Klarar Sverige att möta en kris?

2019-08-16 Dagens Arena

I en ledare skriver Dagens Arena att (S) på Harpsundsöverläggningarna om budgeten i nästa vecka bör diskutera skattehöjningar som dämpar de ekonomiska klyftorna. "Nära till hands ligger, som bland andra ekonomen Lars Calmfors [IFN] föreslagit, att återinföra en fastighetskatt och skärpa annan kapitalbeskattning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se