2019

En digital skola behöver inte vara flummig

2019-08-20 Dagens Samhälle

Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle om en rapport av Gabriel Heller Sahgren, IFN: "Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?". Forskningen "visar både på vilken enorm potential som finns i att effektivisera och förbättra svensk skola - men också på fallgropar som kan och bör undvikas".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se