2019

Sorry, men ni har alldeles för långa lov

2019-08-21 Norra Västerbotten

Dagens unga behöver tillbringa mer tid i skolbänken, skriver Norra Västerbotten. Tidningen hänvisar till forskning av Therese Nilsson, IFN: "Intressant att notera är att en av slutsatserna [...] är att mer undervisningstid i unga skolår kan förbättra barnets intellektuella utveckling. Det borde tala för att längre terminer är bättre än fler läsår."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se