2019

Hög tid att vända kappan, Andersson

2019-08-22 Aftonbladet

Enna Gerin skriver på Aftonbladet Kultur om den växande kritiken mot det finanspolitiska ramverket. I detta sammanhang nämner hon att "senast var det Lars Calmfors som i sin ledare (Dagens Nyheter 14 aug) argumenterade för en återinförd fastighetsskatt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se