2019

CEO Incentives Shown to Yield Positive Societal Benefits

2019-08-26 Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, skriver på Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation om forskning som visar positiva resultat av olika former av incitament för vd:ar: "Vi finner att när en högre andel av vd:ar i ett land får incitament, ökar nationens BNP markant under de följande åren, oberoende av incitamenten penningvärde."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se